петък, 22 януари 2016 г.

Кога не се изисква издаване на разрешение за строеж
ЗУТ – как се строи къща документиРазглеждат се случаите на строително-монтажни работи, при които не е необходимо издаването на разрешение за строеж, какво е строеж и строителен обект съгласно ЗУТ и каква е разликата между два от объркващите членове на ЗУТ 0 кога не се изисква издаването на разрешение за строеж и кога се изисква издаването на разрешение, но не е необходим инвестиционен проект.


Подробностите: вижте тук