четвъртък, 11 февруари 2016 г.

Устройство на територията – значение, органи по устройство на територията, видове територии
Устройство на територията – какво е значението на определянето на вида на устройство на територията, кои са органи по устройство на територията, какви са видовете територии и планове можете да прочетете подробностите в публикацията долу: http://bgzut.blogspot.bg/2016/02/blog-post_11.html