понеделник, 8 февруари 2016 г.

Инвестиционно проектиране


ЗУТ - Инвестиционно проектиране


Инвестиционно проектиране - категории на строежите, общи изисквания, виза за проектиране, инвестиционен проект и ОСИП - оценка за съответствие на инвестиционните проектиОбщи изисквания при инвестиционното проектиране, определяне на категорията на строежите, съгласно ЗУТ и Нредба 1 на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи. 

Какво е виза за проектиране, кога се изготвя и какво представлява, етапи при изготвяне на инвестиционен проект и ОСИП - оценка за съответствие на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите.


ЗУТ - Инвестиционен процес - документи